Új térségi perspektívák Közép-Európában? - Górcső alatt az Európai Duna Régió Stratégia

CímÚj térségi perspektívák Közép-Európában? - Górcső alatt az Európai Duna Régió Stratégia
Közlemény típusaRiport / Report
Év / Year2007
SzerzőkDieringer, Jürgen, Laukó Patrícia, and Schneider Gábor
Publikálás dátuma / Date Published07/2007
Kulcsszavak / KeywordsDuna, Régió, stratégia
Összefoglalás

A funkcionális makrorégió fogalmának bevezetésével olyan új együttműködési formák kialakulásának lehetünk tanúi – az Európai Balti Stratégia vagy az Európai Duna Régió Stratégia (EDRS) keretében -, amelyek eltérnek a Strukturális Politika klasszikus területi szerkezetétől, átalakítják azt. A funkcionális makrorégiók megjelenésével az Európai Unió regionális politikájában ismert területi egységektől (NUTS2 és NUTS3) különböző lehatárolásról beszélhetünk, amelyeket sokkal rugalmasabb intézményi működés jellemez. Az új típusú kezdeményezéseket a kormányzás új és modern fajtái határozzák meg, a többszintű kormányzás és döntéshozatal alapelvei mentén.

Tanulmányunk célja, hogy bemutassa az Európai Unió keretei között készülő stratégiát a Duna térség számára, avagy az Európai Duna Régió Stratégia céljait és általános szerkezetét. Ennek megfelelően először kitérünk a funkcionális makroregionális együttműködés sajátosságaira, mint egy új uniós kezdeményezésre, amellyel az EU-ban a területi és térségi problémákat kívánják kezelni gazdasági, társadalmi és fejlettségi szempontok alapján. Elsőként a funkcionális makrorégió létrehozásának hátterével foglalkozunk, bemutatva e sokszintű uniós kezdeményezés politikai hátterét (1). Ezt követően ábrázoljuk a funkcionális makrorégiót, mint az uniós intézkedések új eszközét, amely a fejlesztéspolitika megerősítését szolgálja (2.) Bemutatjuk az EDRS kormányzási szerkezetét (3) és a meglévő javaslatokat (4), végezetül kiemeljük a stratégia várható problémáit.