Taggyűlések 2005

Jegyzőkönyv a Magyarországi Európa Társaság 2005. július 7-én tartott tisztújító taggyűlésének első fordulójáról

A Magyarországi Európa Társaság 2005-ös tisztújító taggyűlését az alapszabály rendelkezéseivel összhangban az elnökség a Friedrich Naumann Alapítvány budapesti irodájába hívta össze, július 7-én délután fél 6-ra. Mivel a taggyűlés ekkor nem volt határozatképes, fél óra elteltével, este 6-kor - a megjelentek létszámától függetlenül - a taggyűlés megkezdődhetett.

A javasolt napirendi pontokat az egybegyűltek elfogadták, majd egyhangúan megválasztották Bartha Attilát levezető elnöknek és Maurer Krisztinát jegyzőkönyv-vezetőnek.

Az elnökség két éves tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót és a 2004-es közhasznúsági jelentést a társaság tagjai már korábban megkapták. Most Hegedűs István elnök és Bakos Anita alelnök fűzött szóbeli kiegészítést a két dokumentumhoz. Ezután Molnár Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke a közhasznúsági jelentést a taggyűlésnek elfogadásra ajánlotta.

A taggyűlés két határozatot hozott:

I. A társaság tagjai egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a társaság elnöke, Hegedűs István által előterjesztett 2004. évi vezetőségi beszámolót.

II. A társaság tagjai egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a társaság alelnöke, Bakos Anita által előterjesztett 2004. évi közhasznúsági jelentést és annak pénzügyi-számviteli részét.

Ezután a taggyűlésen megjelentek megvitatták azt az ügyrendi indítványt, hogy a viszonylag csekély létszámmal zajló taggyűlést függesszék fel és ősszel alkalmasabb időpontban, előadással egybekötve tartsanak 2. fordulót, amikor az esedékes tisztújítást megejtenék, illetve döntenének a 2006-os tagdíj összegéről.

A taggyűlés újabb határozatot hozott:

III. A társaság tagjai közül tizenhárman szavaztak igennel és támogatták, hogy a MET 2005-ös taggyűlését ősszel folytassák. Egy tag voksolt az indítvány ellen, illetve öten tartózkodtak.

Az egybegyűltek megállapodtak abban, hogy a vezető tisztségekre eddig beérkezett jelölések továbbra is érvényesek maradnak.

A jelöltek közül  a következő tagok vállalták a jelölőlistára kerülést:

a) elnökjelölt: Hegedűs István

b) alelnök-jelöltek: Bárd Petra és Kocsis Györgyi

c) felügyelő bizottsági tagjelöltek: Molnár Tamás, Rácz Orsolya, Szelényi Zsuzsanna, Takács Ildikó.

Közülük Kocsis Györgyi és Molnár Tamás később tud választ adni arra, hogy végleg elfogadja-e a jelölést. Az alapszabály értelmében a taggyűlésen bármely tag javasolhat újabb jelölteket.

A 2005-ös taggyűlés első fordulója ezzel véget ért.

A megjelent tagok névsora:  Ádám Zoltán, Bakos Anita, Bartha Attila, Bárd Petra, Fürtös Réka, Guba Péter, Hegedűs István, Kocsis Györgyi, Lafferton Emese, Maurer Krisztina, Mogyoró Tamás, Molnár Tamás, Rácz Orsolya, Rátai Balázs, Regőczi Miklós, Schay Krisztina, Szuly Kinga, Takács Ildikó, Turkovics Monika.

Budapest, 2005. július 7.

 Bartha Attila                                       Maurer Krisztina                        Hegedűs István

 

levezető elnök                                   jegyzőkönyv-vezető                      a MET elnöke

 

Jegyzőkönyv a Magyarországi Európa Társaság 2005. október 11-én tartott tisztújító taggyűlésének második fordulójáról

A Magyarországi Európa Társaság 2005-ös tisztújító taggyűlésének második fordulóját az alapszabály rendelkezéseivel összhangban az elnökség a társaság székhelyére hívta össze, október 11-én, Bozóki András előadását követően este fél 9-re. Mivel a taggyűlés ekkor nem volt határozatképes, fél óra elteltével, 9-kor - a megjelentek létszámától függetlenül - a taggyűlés megkezdődhetett.
A leköszönő elnökség nevében Hegedűs István elnök javasolta levezető elnöknek Szuly Kingát, a szavazatszámláló bizottság elnökének Mogyoró Andrást, jegyzőkönyv-vezetőnek és a szavazatszámláló bizottság tagjának Maurer Krisztinát. Az indítványt a jelenlévők elfogadták, akárcsak az előzetesen szétküldött napirendet.
Először Bartha Attila, a korábbi levezető elnök beszámolt a taggyűlés júliusi első fordulója során hozott döntésekről, majd megkezdődött a tisztújítás. Miután ismertették a már korábban a jelölőlistára került személyek nevét, helyben még Bartha Attilát jelölték alelnöknek.
Így a tagság az elnöki posztra egy jelöltet állított, Hegedűs Istvánt, alelnököknek Bartha Attilát és Bárd Petrát, a Felügyelő Bizottság három helyére pedig négy tagot javasolt: Molnár Tamást, Rácz Orsolyát, Szelényi Zsuzsannát, illetve Takács Ildikót.
A titkos szavazás eredményeképpen a taggyűlés Hegedűs Istvánt 32 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett a Magyarországi Európa Társaság elnökévé, Bartha Attilát 30 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett, Bárd Petrát pedig 33 igen szavazattal a MET alelnökévé választotta. A Felügyelő Bizottság tagja lett Molnár Tamás 24, Szelényi Zsuzsanna 28 és Takács Ildikó 23 szavazattal. (Rácz Orsolya 16 szavazatot kapott.)
A taggyűlés a leköszönő elnökség javaslatára úgy döntött, hogy az éves tagdíj 2006-ban maradjon továbbra is 2.000 forint. A tagok elfogadták azt az előterjesztést is, hogy a tagdíjat február 28-ig kell befizetni. Az első határozatot egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett szavazták meg a jelenlévők, a második határozatot egyhangúlag hozták meg.

Miután egyéb kérdések nem merültek föl, a taggyűlést Szuly Kinga bezárta.

A megjelent tagok névsora: Barnaházi Borbála, Bartha Attila, Bárd Petra, Bozóki András, Csák Balázs, Danka Anita, Erdődy Orsolya, Geszti Judit, Hegedűs István, Huszka Beáta, Kocsis Györgyi, Körözsi Zsuzsanna, Kőrösi Orsolya, Kriza Borbála, Lafferton Emese, Lovas Emese, Martin József, Maurer Krisztina, Mogyoró András, Molnár Péter, Ozoli Ágnes, Piroska Dóra, Rácz Orsolya, Rátai Balázs, Regőczi Miklós, Schay Krisztina, Schleicher Nóra, Szelényi Zsuzsanna, Szuly Kinga, Takács Ildikó, Turkovics Monika, Vidra Zsuzsanna, Wízner Balázs.

Budapest, 2005. október 11.

 
Szuly Kinga
levezető elnök
    
Maurer Krisztina
jegyzőkönyv-vezető
    
Hegedűs István
a MET elnöke

magyar