Taggyűlések 2003

Jegyzőkönyv a Magyarországi Európa Társaság tisztújító taggyűléséről

Időpont: 2003. április 12. 
Helyszín: a Friedrich Naumann Alapítvány budapesti irodája.
Megjelent: Barnaházi Borbála, Bárd Petra, Bognár Éva, Bucsi Szabó Edit, Czuczor Kinga, Erdődy Orsolya, Éltető Andrea, Fáy Eszter, Fekete Gábor, Fóris György, Fürtös Réka, Guba Péter, Hegedűs István, Horváth Anita, Husz Dóra, Lafferton Emese, Kocsi Margit, Kocsis Györgyi, Krassó Adrienn, Martin József Péter, Miklós Zsáklin, Molnár Péter, Molnár Tamás, Schleicher Nóra, Szántó Kinga, Szelényi Zsuzsanna, Szemlér Tamás, Szuly Kinga, Szűcs Tamás, Takács Ildikó - összesen 30 MET-tag.

A taggyűlés megválasztotta Martin József Pétert levezető elnöknek, Szántó Kingát jegyzőkönyv-vezetőnek, majd elfogadta a javasolt napirendet.

1.    A leköszönő elnökség nevében Hegedűs István egészítette ki az írásbeli beszámolót. A Magyarországi Európai Társaság jövőjéről szólva három, egymással párhuzamos kitörési irányt vázolt fel a fejlődés és a komolyabb közéleti jelenlét érdekében: a civil szervezeti jelleg megerősítését, a kutatói - agytröszti - tevékenység kiépítését és az üzleti-vállalkozói-szolgálatató jelleg megteremtését. Az egy órát meghaladó vitában 14-en szóltak hozzá. A felmerült kérdések között szerepelt: 
-    az intézményesedés útjára lépés,  vagy a kontra baráti társaság jelleg fenntartásának dilemmája (a MET identitása), 
-    a tagok motivációja és tényleges szabad kapacitásai, 
-    az új csoportok szerepe a társaság terveiben, 
-    az eseményekre való gyorsabb reagálás, illetve az előzetes felkészülés (brüsszeli naptár készítése) és a proaktív magatartás kialakítása (különös tekintettel a társasági nyilatkozatokra), 
-    a parlamenti munka figyelése és az egyes kormányzati policy-k szakmai befolyásolása, 
-    a médiakapcsolatok fontossága és jobbítása, 
-    a folyamatos pályázatfigyelés és pályázatírás szükségessége, 
-    a MET-titkár munkakörülményeinek javítása, 
-    a társaságon belüli internetes kapcsolattartás hibáinak kiküszöbölése 
-    és a MET-lista tudástérképpé formálása, 
-    a honlap fejlesztése és a BruxInfóval való kapcsolat továbbgondolása, 
-    illetve a társaság tevékenységének kiterjesztése az Európai Unión kívüli témákra és területekre. 
A vita után a taggyűlés egyhangú szavazással elfogadta a MET elnökségének 2002-ről szóló beszámolóját, illetve a szintén írásban benyújtott pénzügyi elszámolást. 

2.    Az alapszabály javasolt módosítását Bárd Petra terjesztette elő. A tervezet szerint a MET közhasznú jogállással rendelkezne, ami lehetővé tenné az 1 százalékos adófelajánlásokat a társaság számlájára és javítaná a pályázati feltételeinket. Az átalakuláshoz szükséges összes indítványt a taggyűlés egyhangúlag elfogadta. A megjelentekz az alapszabály megjelentek egyéb további javasolt változtatásait okat is jóváhagytak az alapszabály-vitában - mindegyik esetben egyhangú döntésselközött a megjelentek is egyhangúlag Egyetértettek azzal, hogytámogatták, így az uniós csatlakozás közeledtével némileg át kellett dolgozni a társaság céljainak aktualizálását (összefüggésben az európai uniós csatlakozás közeledtével)megfogalmazását; továbbá megkönnyítették a későbbi alapszabály-módosítás lehetőségét; pontosították a tagdíj-fizetés elmulasztásával a MET-tag kizárására vonatkozó szabályt; majd kisebb, technikai jellegű finomításokat fogadtak el a szövegezésben.

3.    A taggyűlés ezután egyhangúlag 2.000 forintban állapította meg a 2004-re vonatkozó tagdíj összegét.

4.    Az összejövetel végére maradt a tisztségviselők megválasztása: a jelöltek közül Bognár Éva, Czuczor Kinga és Schleicher Nóra nem vállalták a felkérést. A külföldön tartózkodó Bakos Anita levélben tájékoztatta a z egybegyűlteket tagságot arról, hogy elfogadja jelölését. Így Aa végső jelöltlista a következőképp alakult: ül elnök: Hegedűs István indult újra az elnöki posztért, két alelnökök: Bakos Anita és Bárd Petraa két alelnöki pozícióért, az alapszabály módosítása miatt következtében létrehozásra kerülőmegalakuló új Felügyelő Bizottság tagjai: Molnár Tamás, Takács Ildikó és Szelényi Zsuzsaaz új Felügyelő Bizottság tagságáért. Takács Ildikó ugyanakkor jelezte, hogy egy másik alapítványnak kuratóriumi tagja, valamint egy részvénytársaságnál felügyelő bizottsági tag. Hasonlóképpen Molnár Tamás is bejelentette, hogy egy alapítvány kuratóriumi tagja. A taggyűlés mMegállapítottaást nyert, hogy Mivel ezek a már betöltöttezek a funkciók  és a jelölt MET- ttisztségek  nem jelentenek összeférhetetlenek.séget. , megkezdődhetett - az alapszabály értelmében - titkos szavazás. 
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történt. 
AA szavazatszámláló bizottság - Szántó Kinga és Barnaházi Borbála - 30 érvényes szavazólapot regisztrált. A tisztségviselő-választás eredményesenek bizonyult: 
Elnök: Hegedűs István - 29 szavazat
Alelnökök: Bakos Anita - 30 szavazat
             Bárd Petra - 28 szavazat
FB tagok: Szelényi Zsuzsa - 30 szavazat
             Takács Ildikó - 29 szavazat
              Molnár Tamás - 27 szavazat

A taggyűlés végén Hegedűs István újraválasztott elnök megköszönte az eddigi két alelnök, Éltető Andrea és Martin József Péter munkáját.

Budapest, 2003. április 13.

Szántó Kinga                                   Hegedűs István
jegyzőkönyv-vezető                              MET-elnök
s.k.                                                         s.k.

magyar