Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

A Magyarországi Európa Társaság növekvő aggodalommal figyeli a kormány elbizonytalanodását: az euróbevezetés egy ízben már elhalasztott, majd 2010-re kitűzött céldátumának „lebegtetését” és ezzel egyidejűleg a politikusok költségvetés-politikai érvelésében veszélyesen terjedő populizmust.

A nyilvánosan kijelölt időpont és az egységes európai valuta átvételéhez vezető konvergenciaprogram immár másodszori sutba dobása hosszú időre hiteltelenné teheti a magyar gazdaságpolitikát a lakosság és a vállalatok szemében, bel- és külföldön egyaránt.

Az elmúlt idők hibás, osztogató politikáját leplező, „autópályát vagy eurót” típusú álkérdések hamis dilemmák elé állítják a gyanútlan, nem kellően informált állampolgárokat. Az Európai Unió a főként infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztésekre fordítható kohéziós támogatásokat éppen azért nyújtja a kevésbé fejlett tagállamoknak, hogy az államháztartási hiány előírt leszorítása mellett is folytathatóak legyenek ezek a nagyberuházások. Ha az euró bevezetése a súlyosbodó államháztartási deficit miatt a távoli jövő ködébe veszne, a kohéziós támogatásokat végső soron megvonhatnák, a külföldi befektetések megritkulnának, s mi itt maradnánk értéktelenedő „nemzeti valutánkkal” és meg nem valósult autópálya-terveinkkel egyetemben.

A MET ezért azt sürgeti, hogy a 2006-os költségvetésről szóló vitában a parlamenti pártok a konvergenciaprogramba foglalt deficittervet tiszteletben tartó, takarékos büdzsét fogadjanak el, elindítva az ehhez szükséges reformokat is. Emellett indítványozzuk, hogy az Országgyűlés emelje törvényerőre a konvergenciaprogramban rögzített deficitcsökkentési ütemtervet, elejét véve annak, hogy a versengő pártok a 2006-os és a 2010-es választások során költségvetési túlköltekezésbe hajszolják egymást.

A korlátok közé szorított állami költekezés és az euróövezetbe való mielőbbi belépés nem brüsszeli diktátum és nem is önmagában vett gazdaságpolitikai cél, hanem a magyar gazdaság tartós fellendülésének, életkörülményeink tartós javulásának elengedhetetlen feltétele. Az egységes európai valuta ráadásul kézzelfoghatóvá tenné a magyarok számára európaiságukat.
Ne szalasszuk el a történelmi esélyt!

Budapest, 2005. október 11.

A Magyarországi Európa Társaság nyílt levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez 2017.
Az Európai Unió ötvenedik születésnapjára 2007. március 24-én megjelent Hegedűs István cikke a Hírszerzőn.
Hegedűs István nyilatkozott a Klubrádiónak 2017. július 14-én az Európai Bizottság két - a civil szervezetek "átláthatóságát" szabályozó, illetve a Közép-európai Egyetem működését korlátozó törvényt vizsgáló - jogsértési eljárásáról, amelyeket Magyarországgal szemben indított.
Mit tehet az Európai Unió abban az esetben, ha egyik tagállama visszatérően és szisztematikusan megsérti az európai értékeket és szabályokat?
Hegedűs István nyitóbeszéde az "Illiberális demokráciák - mit tehet az Európai Unió abban az esetben, ha egyik tagállama visszatérően és szisztematikusan megsérti az európai értékeket és szabályokat?" című workshopon Budapesten
Hegedűs István válaszolt Judy Dempsey kérdésére "Is France Europe’s Redeemer?" a Carnegie Europe blogján 2017. május 10-én.